Antalya European Grand Prix 2021
Antalya (TUR)
From 07-04-2021 to 11-04-2021
17A
R M
Matos Tiago
POR - Portugal
70m-2123456SumTot.10+XX
11099987525210
2XX1010875510742
3101099885416120
49988885021100
5X1099885426521
610988864931410
Total 314 10 3