Antalya European Grand Prix 2021
Antalya (TUR)
From 07-04-2021 to 11-04-2021
60A
C W
Cherkezova Arina
RUS - Russia
50m-1123456SumTot.10+XX
1X109998555521
2XXXX1095911454
3XXXX10106017464
410101010995823240
5XX1010995829042
6XX101010106035062
Total 350 27 13