29-09-2021 14:41: 1/4 CM
Compound Men 1/4
TargetAthleteScoreAthlete
1-2 ITA - Italy # 7PAGNONI
Federico
145146 # 2SCHAFF
Kris
USA - USA