02-09-2021 12:45: 1/8 RWO
Recurve Women Open 1/8
TargetAthleteScoreAthlete
1-2 GRE - Greece # 7POIMENIDOU
Dorothea
6
(26, 27, 25, 26)
2
(25, 26, 26, 23)
# 10OLSZEWSKA
Milena
Poland - POL