Antalya European Grand Prix 2021
Antalya (TUR)
From 07-04-2021 to 11-04-2021
16B
R M
Timpu Mario
ROU - Romania
70m-2123456SumTot.10+XX
1X109987535321
2XX99775210522
3XX109985616132
4XX108885421532
5X1099885426921
6101099875332220
Total 322 14 8