Antalya European Grand Prix 2021
Antalya (TUR)
From 07-04-2021 to 11-04-2021
62A
C W
Kapusta Malgorzata
POL - Poland
50m-1123456SumTot.10+XX
1101010997555530
2X10109995711231
3XX99995616822
410999985422210
5X101010995828041
6XXX9995733733
Total 337 16 7