Bangkok 2020 Asia Cup leg 1
Bangkok, Thailand
From 09-03-2020 to 14-03-2020
5B
C W
Loh Tze Chieh Contessa
SGP - Singapore
50m-1123456SumTot.10+XX
110109998555520
2XXX9995711233
3XX109995716932
49999985322200
5101099985527720
6XX109995733432
Total 334 13 7