04-09-2021 10:00: 1/8 RXO
Recurve Open Mixed Team 1/8
TargetTeamScoreTeam
1-2# 9POL
Poland
6
(34, 31, 36)
0
(32, 30, 32)
# 8AUS
Australia