21-05-2022 14:14: 1/2 CW
Compound Women 1/2
TargetAthleteScoreAthlete
1-2 MEX - Mexico # 3QUINTERO
Dafne
137141 # 2KIM
Yunhee
Korea - KOR