Antalya European Grand Prix 2021
Antalya (TUR)
From 07-04-2021 to 11-04-2021
62A
C W
Kapusta Malgorzata
POL - Poland
50m-2123456SumTot.10+XX
1X109998555521
2101099975410920
3XX1010995816742
4XXX9985622333
5XX109995728032
6XXX101095933953
Total 339 19 11