The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
102B
CC O
Pagni Sergio
ITA - Italy
Sun123SumTot.XX
1XXX303033
2XXX306033
3XX10309022
4XXX3012033
5XXX3015033
6XX103018022
7XXX3021033
8XXX3024033
9XX103027022
10XXX3030033
Total 300 27 27