The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
133B
CC O
Clark Jonathan
US-GA - US-Georgia
Sun123SumTot.XX
1XX10303022
2X1010306011
3XX9298922
4XX92911822
5X10103014811
6XX103017822
7XX103020822
8XX103023822
9101092926700
10XX103029722
Total 297 16 16