The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
130D
CC O
Martin Justin
US-OH - US-Ohio
Sun123SumTot.XX
1XXX303033
2XXX306033
3XXX309033
4XXX3012033
5XX103015022
6XX103018022
7XXX3021033
8XXX3024033
9XXX3027033
10X10103030011
Total 300 26 26