The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
125C
CC O
Gleitz Jake
US-MN - US-Minnesota
Sun123SumTot.XX
1XXX303033
2XX10306022
3XX10309022
4XXX3012033
5XXX3015033
6XX103018022
7XXX3021033
8XXX3024033
9X1092926911
10XXX3029933
Total 299 25 25