The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
122B
CC O
Gibbs Lee
US-WI - US-Wisconsin
Sat123SumTot.XX
1XXX303033
2X1010306011
3XX9298922
4XX103011922
5XXX3014933
6XX103017922
7XXX3020933
8XXX3023933
9XX103026922
10XXX3029933
Total 299 24 24