The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
144D
CC F
Iodice Kate
US-IL - US-Illinois
Sat123SumTot.XX
110109292900
2X109295811
3XX9298722
4X1092911611
5X1092914511
6X992817311
7X992820111
8XX92923022
9XXX3026033
10X1092928911
Total 289 13 13