The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
138B
CC O
Oughton Ewan
IRL - Ireland
Sat123SumTot.XX
1X109292911
2XX10305922
3X107278611
4X982711311
5XX92914222
6X982716911
710992819700
8X1092922611
99992725300
10X992828111
Total 281 10 10