The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
135D
CC O
Deaton Bridger
US-IA - US-Iowa
Fri123SumTot.XX
1XX9292922
2X1010305911
3XX10308922
4XX103011922
5XXX3014933
6XXX3017933
7XXX3020933
8XXX3023933
9XX103026922
10XXX3029933
Total 299 24 24