The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
128D
CC O
Gulledge Travis
US-NM - US-New Mexico
Fri123SumTot.XX
1X109292911
2XX10305922
3XX9298822
4XXX3011833
5X10103014811
6XX103017822
7X10103020811
8XX103023822
9XXX3026833
10X10103029811
Total 298 18 18