The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
133A
CC O
Lopez Ramon
ESP - Spain
Fri123SumTot.XX
1XXX303033
2XXX306033
3XX10309022
4XXX3012033
5XX103015022
6XX103018022
7XX103021022
8X10103024011
9XX103027022
10XX92929922
Total 299 22 22