The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
132C
CC O
Vavro Mario
CRO - Croatia
Sun123SumTot.XX
1XX10303022
2X1010306011
3XXX309033
4XX103012022
5XXX3015033
6XXX3018033
7XX103021022
8XXX3024033
9XXX3027033
10XX103030022
Total 300 24 24