The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
140C
CC O
Wright Stephen
US-NM - US-New Mexico
Sun123SumTot.XX
1X109292911
2XX9295822
3999278500
4X982711211
5101082814000
6XX103017022
7XX92919922
8X1092922811
9XXX3025833
1010992828600
Total 286 12 12