The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
149A
CC F
Anastasio Anastasia
ITA - Italy
Sun123SumTot.XX
1X1010303011
2XX10306022
3XX10309022
4XXX3012033
5XX103015022
6XX103018022
7XXX3021033
8XX103024022
9XXX3027033
10X10103030011
Total 300 21 21