The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
128C
CC O
Flake Wade
US-AZ - US-Arizona
Sun123SumTot.XX
1X1010303011
2XXX306033
3XX9298922
4XX103011922
5XX103014922
6XXX3017933
7XX103020922
8X1092923811
9X10103026811
10XXX3029833
Total 298 20 20