The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
135C
CC O
Pagnoni Federico
ITA - Italy
Sun123SumTot.XX
1XXX303033
2X1010306011
3XX10309022
4XX103012022
5XX103015022
6XXX3018033
7XXX3021033
8XXX3024033
9XX103027022
10XX103030022
Total 300 23 23