The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
127B
CC O
Thompson Dave
US-OH - US-Ohio
Sun123SumTot.XX
11099282800
2XX10305822
3XX10308822
4X10103011811
51010103014800
6XX103017822
7XXX3020833
8X1092923711
9X1092926611
10X1092929511
Total 295 13 13