The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
132B
CC O
Favoreto Maximiliano Cabral
BRA - Brazil
Sun123SumTot.XX
1X99282811
2XX9295722
3XX9298622
4XXX3011633
5XX103014622
6XX103017622
7XXX3020633
81010103023600
9X1092926511
10XXX3029533
Total 295 19 19