The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
121B
CC O
Olexienko Justin
AUS - Australia
Sun123SumTot.XX
1XX10303022
2XXX306033
3X1010309011
4XXX3012033
5X1092914911
6X10103017911
7XX103020922
8X10103023911
9XX103026922
10XX103029922
Total 299 18 18