The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
135D
CC O
Deaton Bridger
US-IA - US-Iowa
Sat123SumTot.XX
1XX10303022
2XX10306022
3XXX309033
4XXX3012033
5XX103015022
6XXX3018033
7XXX3021033
8XX103024022
9XXX3027033
10X10103030011
Total 300 24 24