The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
138A
CC O
French Cooper
US-AZ - US-Arizona
Sat123SumTot.XX
1XXX303033
2XXX306033
3XXX309033
4XX103012022
5XX103015022
6XX103018022
7XX103021022
8XX103024022
9X1092926911
10XX103029922
Total 299 22 22