The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
139D
CC O
Sapp Carson
US-GA - US-Georgia
Sat123SumTot.XX
1X1010303011
2XX10306022
3XX10309022
4XXX3012033
5XX103015022
6X1092917911
7XXX3020933
8XX103023922
9XX103026922
10X10103029911
Total 299 19 19