The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
139C
CC O
Mior Viviano
ITA - Italy
Sat123SumTot.XX
1XXX303033
2XXX306033
3XX10309022
4XXX3012033
5XX103015022
6XXX3018033
7XX103021022
8XX103024022
9X10103027011
10XX103030022
Total 300 23 23