The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
125C
CC O
Gleitz Jake
US-MN - US-Minnesota
Sat123SumTot.XX
1XXX303033
2XX10306022
3XX10309022
4XXX3012033
5XX103015022
6XXX3018033
7XXX3021033
8XXX3024033
9XXX3027033
10XX103030022
Total 300 26 26