The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
121B
CC O
Olexienko Justin
AUS - Australia
Sat123SumTot.XX
1XX10303022
2XX10306022
3XXX309033
4XX103012022
51010103015000
6X1092917911
7XX103020922
8XX103023922
9XXX3026933
10XXX3029933
Total 299 20 20