The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
138A
CC O
French Cooper
US-AZ - US-Arizona
Fri123SumTot.XX
1XX10303022
2XXX306033
3XX10309022
4XXX3012033
5XX103015022
6XX103018022
7XX103021022
8XXX3024033
9XX103027022
10XXX3030033
Total 300 24 24