The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
127B
CC O
Thompson Dave
US-OH - US-Ohio
Fri123SumTot.XX
1X1010303011
2XX9295922
3X1010308911
4XX103011922
5X992814711
6X10103017711
7XX103020722
8XXX3023733
9XX103026722
10XXX3029733
Total 297 18 18