The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
131A
CC O
Kim Taeyoon
KOR - Korea
Fri123SumTot.XX
1X109292911
2XXX305933
3XXX308933
4XXX3011933
5XXX3014933
6XXX3017933
7XXX3020933
8XXX3023933
9XXX3026933
10XXX3029933
Total 299 28 28