The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
149C
CC F
Valdez Nora
COL - Colombia
Fri123SumTot.XX
1XX10303022
2X109295911
3XX10308922
4XXX3011933
5XX92914822
6XX103017822
7XX92920722
8XX103023722
9XXX3026733
10X10103029711
Total 297 20 20