The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
138B
CC O
Oughton Ewan
IRL - Ireland
Fri123SumTot.XX
1X1010303011
2X109295911
3XXX308933
4101092911800
5X1092914711
6XX92917622
7101092920500
8XX103023522
9X1092926411
10XX103029422
Total 294 13 13