The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
123B
CC O
White Rod
US-IA - US-Iowa
Sun123SumTot.XX
1XXX303033
2XX10306022
3XX9298922
4XXX3011933
5XX103014922
6XXX3017933
7XX103020922
8XXX3023933
9XXX3026933
10XX103029922
Total 299 25 25