The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
128B
CC O
Smith IV Wade
US-WA - US-Washington
Sun123SumTot.XX
1XX9292922
2XX10305922
3XX10308922
4XXX3011933
5X10103014911
6X1092917811
7XX103020822
8X1092923711
9XX103026722
10XXX3029733
Total 297 19 19