The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
135D
CC O
Deaton Bridger
US-IA - US-Iowa
Sun123SumTot.XX
1XXX303033
2XXX306033
3XXX309033
4XXX3012033
5XXX3015033
6XX103018022
7XXX3021033
8XXX3024033
9XXX3027033
10XX103030022
Total 300 28 28