The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
146B
CC F
Tonioli Marcella
ITA - Italy
Sun123SumTot.XX
1XX10303022
2XX9295922
3X1010308911
4XX92911822
5X1092914711
6XX103017722
7XX103020722
8XXX3023733
9XXX3026733
10XXX3029733
Total 297 21 21