The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
123B
CC O
White Rod
US-IA - US-Iowa
Sat123SumTot.XX
1XXX303033
2XX10306022
3XXX309033
4XX103012022
5X1092914911
6XX103017922
7XXX3020933
8XXX3023933
9XXX3026933
10XXX3029933
Total 299 25 25