The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
132C
CC O
Vavro Mario
CRO - Croatia
Sat123SumTot.XX
1XXX303033
2XX10306022
3XXX309033
4XXX3012033
5XXX3015033
6XX103018022
7XX103021022
8XXX3024033
9X10103027011
10XX103030022
Total 300 24 24