The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
102B
CC O
Pagni Sergio
ITA - Italy
Sat123SumTot.XX
1XXX303033
2XXX306033
3XXX309033
4XX103012022
5XX103015022
6XXX3018033
7XXX3021033
8XXX3024033
9XXX3027033
10XXX3030033
Total 300 28 28