The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
95C
CO FX
Singleton Joshua
US-TX - US-Texas
Sun123SumTot.XX
1XXX303033
2X1010306011
3XX10309022
4XX92911922
5X10103014911
6XX103017922
7X10103020911
8XX103023922
9101092926800
10XX92929722
Total 297 16 16