The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
78A
CO FX
Eiler Travis
US-WA - US-Washington
Sun123SumTot.XX
1XX10303022
2XXX306033
3XX10309022
4X10103012011
5XX103015022
6XX103018022
7XXX3021033
8X1092923911
9XX103026922
10XXX3029933
Total 299 21 21