The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
84C
CO FX
Milne Jonathon
AUS - Australia
Sun123SumTot.XX
1XX10303022
2XX10306022
3X1010309011
4XXX3012033
5XXX3015033
6X10103018011
7XX103021022
8XX103024022
9XX103027022
10XX103030022
Total 300 20 20