The Vegas Shoot 2019
Las Vegas (USA)
From 08-02-2019 to 10-02-2019
84C
CO FX
Milne Jonathon
AUS - Australia
Sat123SumTot.XX
1XX9292922
2X109295811
3XX10308822
4X10103011811
5XXX3014833
6XX92917722
7X10103020711
8XX103023722
9XXX3026733
101010103029700
Total 297 17 17